SĄLYGOS IR TERMINAI

Čia pateikta tik terminų ir sąlygų santrauka, kurioje yra tik
pagrindiniai punktai. Klietai turėtų susipažinti su pilnu terminų ir
sąlygų tekstu, kuris bus pateiktas su užsakymo forma prieš padarant
užsakymą.

1.Bendros sąlygos ir terminai:

1.1.Visos Pirkėjo užsakytos prekės/paslaugos turi būti pristatomos
remiantis sutarties terminais ir sąlygomis (Pardavėjas pasilieka teisę
koreguoti terminus ir sąlygas).Priimdamas prekes/paslaugas, Pirkėjas
patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis ir terminais.

1.2.Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo teisiškai įsigalioja tik
Pirkėjui gavus raštišką patvirtinimą apie užsakymą iš Pardavėjo.
Pardavėjas yra įregistruotas Anglijoje ir Velse, įmonės kodas 05274817.
Pardavėjo biuras yra registruotas šiuo adresu:

12 MORTIMER HALL, THE STREET, MORTIMER, BERKSHIRE, RG7 3NS, UK.

Pardavėjo atstovas Lietuvoje: ind. įm. “Akmens Namai“, Atstovo
Adresas: Mieželių km.,Priekulės sen., LT 96344, įm, 163172740.

2.Kainos:

2.1.Nors Pardavėjas ir stengiasi, jog internetinis kainoraštis būtų
tikslus, jis yra sukurtas tik kaip orientyras.

2.2.Visos kainos surašytos kainoraštyje galioja neilgiau nei septynios
dienos po kainoraščio paskelbimo internete.

2.3.Galutinė kaina bus nustatoma Pardavėjo atstovui užbaigus
skaičiavimus ir bus pranešta Pirkėjui.

2.4.Galutinė kaina gali skirtis, priklausomai nuo sąlygų ir
aplinkybių, susiklosčiusių montuotojui dirbant; montuotojas nustatys
papildomą mokestį.

3.Atsiskaitymai ir išlaidos:

3.1.Tiesioginiams klientams ar namų savininkams, dėl išmatavimų ir
įrengimo užsakymo:

3.1.1.Užsakant prekes ar paslaugas, 10% įnašas nuo bendros užsakymo
sumos yra pageidaujamas (sumokėti reikia grynaisiais arba bakiniu pavedimu),
dar 40% nuo bendros užsakymo sumos yra sumokami matavimo metu, o galutinis
atsiskaitymas yra vykdomas montavimo ir įrengimo metu, išskyrus
savarankiškų užsakymų atvejus, aprašytus žemiau. Pirminį įnašą
galima grąžinti prieš matavimo atliekant matavimo darbus, tačiau jei
darbuotojai turėjo išlaidų, gražintina suma bus mažesnė.

3.2.Savarankiškiems užsakymams (tai yra nepasinaudojus Pardavėjo
matavimo ir montavimo paslaugomis):

3.2.1.Užsakymams daugiau nei 2000 Lt pageidaujamas 70% įnašas, o
likutis yra sumokamas pristatymo metu arba Pirkėjui atsiimant prekes.
Užsakymams už 2000 LT ar mažiau pageidaujamas pageidaujamas 100% įnašas.
Kol atsiskaitymas nėra visiškai įvykdytas, visos medžiagos pasilieka
Pardavėjo nuosavybėje.

3.3.Komerciniams darbams ir/ar klientams pasirašiusiems subrangos
sutartį:

3.3.1.Pageidaujama visą sumą sumokėti iš anksto, iš karto po
užsakymo, įskaitant mokestį už darbą. Pakeitimai dėl išankstinio
mokėjimo už darbą (papildomos išlaidos ar grąžinimai) yra nustatomi po
darbo užbaigimo.

3.4.Visiems užsakymams:

3.4.1.Mokėjimo būdai: Pinigų pervedimas elektroniniu būdu,
galiojančia kreditine kortele (Visa, Mastercard ar American Express), per
Google® Checkout, ir per Paypal® arba grynais. Pirkėjas pats atsako už
pasirinkto mokėjimo būdo papildomus mokesčius.

3.4.2.Visi likučiai turi būti sumokami pristatymo dieną. 1.5% už
kiekvieną pavėluotą dieną palūkanos yra išskaičiuojamos už mokėjimo
pavėlavimą.

3.4.3.Mokesčiai: Jeigu Pirkėjas yra Jungtinės Karalystės pilietis,
prie visų kainų yra priskaičiuojamas VAT (PVM). Jei Pirkėjas nėra UK
pilietis, VAT (PVM) nebus priskaičiuojamas, tačiau Pirkėjas turės
sumokėti visus savo šalies importo mokesčius.

3.4.4.Pirkėjas atsako už visas surinkimo išlaidas, patirtas Pardavėjo
ar jo atstovų, sutarties terminams pasibaigus.

4.Grąžinimai:

4.1.Pirkėjas turi pranešti apie bet kokį trūkumą, nuostolį, gaminio
kokybės ar paslaugų neatitikimus, ar įrengimo pavėlavimą įrengimo metu;
savarankiško įrengimo atveju, apie trūkumus reikia pranešti atsiimant
prekes.

4.2.Nuo darbo pabaigos momento (kai granitas Pirkėjui yra įrengtas),
Craftsman Ltd už atsiradusius trūkumus ar įskilimus nebeatsako.

4.3.Jei dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo
užsakymo, Pardavėjas privalo grąžinti užsakymo mokestį (minus įvairios
Pardavėjo patirtos išlaidos) ar, Pirkėjui pageidavus, aptarti kitą
pristatymo ir/ar įrengimo datą.

5.Slaptumas:

5.1.Bet kokia Pirkėjo informacija, perduota į Craftsman Ltd tinklapį,
yra skirta tik Pardavėjo vidiniam vartojimui. Pardavėjas neatskleis ir
neparduos Pirkėjo informacijos jokioms trečiosioms šalims.

6.Intelektinė nuosavybė ir konfidencialumas:

6.1.Visa intelektinė nuosavybė ir kitos nuosavybės teisės, įskaitant
dizaino teisę ir autorinę teisę, susijusios su Craftsman Ltd tinklapiu,
priklauso ir yra kontroliuojamos Pardavėjo. Prisijungdamas prie tinklapio,
Pirkėjas sutinka naudoti jo turinį tik asmeniškai, remiantis išvardintais
terminais ir sąlygomis.

6.2.Klientas sutinka su prekyženklio vaizdavimu ant Pardavėjo gaminio,
kadangi prekyženklis nusako unikalią gaminio kokybę ir vertę.

7.Savarankiški užsakymai:

7.1.Užsisakant granitą, Pirkėjas privalo apskaičiuoti, parašyti ir
pateikti Pardavėjui tikslius išmatavimus bei juos patvirtini savo parašu;
Pardavėjas neatsako už netikslius Pirkėjo apskaičiavimus.

7.2.Pirkėjas gali pasirinkti savarankišką pervežimo būdą ar sutikti
su pristatymu už papildomą kainą; abiem atvejais Pirkėjas yra atsakingas
už prekių pakavimą į specialiai pervežimui sukurtas medines dėžes,
kurias taip pat galima įsigyti iš Pardavėjo. Pardavėjas neatsako už
nuostolius, padarytus kurjerio kompanijos, už medinių dėžių defektus ar
kitas klaidas, atsiradusias Pirkėjo organizuoto pervežimo būdo metu.

7.3.Prieš atsiimant prekes iš Pardavėjo sandėlio, Pirkėjas turi
teisę patikrinti užsakytas prekes.

8.Pristatymas:

8.1.Prekės turi būti pristatytos Pardavėjui pateiktu adresu, jei nebuvo
sutarta kitaip. Jei dėl Pirkėjo klaidos prekės nebuvo pristatytos nurodytu
laiku, Pardavėjas turi teisę anuliuoti sutartį arba laikyti prekes
Pirkėjo sąskaita.

8.2.Pristatymo data ir laikas yra apytiksliai.

8.3.Pardavėjas neatsako už prekių praradimą, nuostolius ar išlaidas,
patirtas dėl pavėlavimo. Pavėlavimas dėl Pardavėjo nekontroliuojamų
aplinkybių nesuteikia Pirkėjui teisės atšaukti užsakymus arba atsisakyti
pristatymo. Pirkėjui bus pasiūlytas pristatymas prekių iš atsargų, jei
pagal užsakymo kvitą tokių yra. Pardavėjui prireiks vietos transporto
priemonei pastatyti. Pirkėjas privalo perspėti Pardavėją, jei dėl
nepakankamo apsisukimo ploto ar dėl mašinos svorio, pločio ar aukščio,
mašinos privažiavimas bus neįmanomas. Pirkėjas turi parūpinti stovėjimo
vietą; stovėjimo vietos nepasiekiamumo atveju Pardavėjo atstovas ar
montuotojas pristatys visus išlaidų kvitus Pirkėjui apmokėti.